Que fem

Els Bancs dels Aliments no reparteixen mai els aliments directament a les famílies, sinó a les entitats benèfiques degudament registrades en el Departament de Benestar Social de la Generalitat, les quals els fan arribar a les famílies necessitades que han estat prèviament derivades pels diferents Serveis Socials. Entre elles hi ha els Centres de Distribució d’Aliments (CDA; 10 en tota la província), Càrites parroquials de diferents poblacions, i altres entitats religioses (catòliques, evangèliques, musulmanes, etc.) i socials, així com alguns Ajuntaments.

Durant l’any 2021 va distribuir 3.695 tones d’aliments, mitjançant 93 entitats benèfiques, contribuint a l’alimentació de 40.364 persones necessitades, totes elles habitants de la província de Girona. La distribució dels aliments es fa gratuïtament, mitjançant el treball desinteressat de 42 voluntaris permanents, principalment persones jubilades, però amb facultats adequades per realitzar aquesta tasca.

El Banc dels Aliments de Girona, utilitza dos magatzems cedits per llurs propietaris, amb una superfície útil d’uns 1.800 metres quadrats, dotats de dues càmeres, una frigorífica i l’altra de congelació. També disposa de tres furgonetes, dues frigorífiques i una isotèrmica, pel transport dels aliments.

La combinació entre treball desinteressat i locals cedits gratuïtament, ens permet proporcionar uns serveis a uns costos mínims de funcionament, factor que hauria de ser molt rellevant en totes les entitats socials.

AVIS LEGAL

Està inscrit en el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya amb el nombre 420, sent el seu nombre d’identificació fiscal el G-17457672. Politica de protecció de dades

El nostre domicili social està situat en:

C/ Palol d’Onyar, 3-5

17004 Girona

Telefòn: 972223463

correu: info@bagirona.org

Tradueix >>