Gran Recapte de novembre 2015:    Entrevista a Frederic Gómez
                                                     Entrevista a diferents voluntaris

La Xarxa.cat del 08.01.2018:    “30 Aniversari del Banc dels Aliments de Girona”.

Ministerio de Agricultura.  “Más alimento, menos desperdicio”

Programa de TV3 del 25.08.2015:    “Sobreviure a la nevera”.

Pàgina de recursos didàctics:   http://www.deciencia.net/banc_aliments

Vídeo de Càritas Diocesana de Girona:    “3 minuts per menjar bé”.

Vídeo del Gran Recapte 2015:    https://vimeo.com/186483259

 

FAO – Comité de seguridad alimentaria mundial   www.fao.org/cfs/cfs-home/products/es/

FAO – Pérdida y desperdicio de alimentos   www.fao.org/food-loss-and-food-waste/es/

Federacions

Federació Catalana dels Banc dels Aliments        www.fecatbal.org

Federación Española de Bancos de Alimentos        www.fesbal.org

Federació europea de bancs d’aliments    www.eurofoodbank.org 

The Global FoodBanking Network   www.foodbanking.org

AVIS LEGAL

Està inscrit en el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya amb el nombre 420, sent el seu nombre d’identificació fiscal el G-17457672.

Tradueix >>