AVIS LEGAL

Està inscrit en el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya amb el nombre 420, sent el seu nombre d’identificació fiscal el G-17457672.

El nostre domicili social està situat en:

C/ Palol d’Onyar, 3-5

17004 Girona

Telefòn: 972223463

correu: info@bagirona.org

Tradueix >>