El conseller Mascort reconeix el compromís de les 271 organitzacions i entitats que participen en els programes voluntaris de la Generalitat per reduir CO2.

  1. El nou titular del Departament d’Acció Climàtica lliura els certificats al centenar d’empreses i organitzacions que s’han adherit al Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de la Generalitat en els darrers cinc anys.
  2. També s’ha fet un reconeixement a les 29 entitats socials que participen en el Programa voluntari de compensació d’emissions
 
Banc aliments Girona
AVIS LEGAL

Està inscrit en el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya amb el nombre 420, sent el seu nombre d’identificació fiscal el G-17457672. Politica de protecció de dades

El nostre domicili social està situat en:

C/ Palol d’Onyar, 3-5

17004 Girona

Telefòn: 972223463

correu: info@bagirona.org