SOS LLET (Campanya finalitzada)

Hem arribat als 100.000 € per la campanya de SOS LLET!, a tota Catalunya.

Novament, donem les gràcies a la societat, empreses i altres entitats per les donacions rebudes.

Així i tot, encara estem força lluny de cobrir les necessitats mensuals, que estan al voltant de 500.000 €/mes, quantitat necessària per poder garantir l’aportació bàsica de llet a la dieta de les 240.441 persones que atenem arreu de Catalunya.

Girona rebrà la quantitat de 11.645 € proporció que li toca a Catalunya.

Banc aliments Girona
AVIS LEGAL

Està inscrit en el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya amb el nombre 420, sent el seu nombre d’identificació fiscal el G-17457672. Politica de protecció de dades

El nostre domicili social està situat en:

C/ Palol d’Onyar, 3-5

17004 Girona

Telefòn: 972223463

correu: info@bagirona.org

Tradueix >>