8a Edició del Concurs de Dibuix

Bases:

a) Participants: escolars de 5è i 6è de Primària.

b) Modalitat del concurs: La forma de participar serà mitjançant l’elaboració d’una il·lustració que tingui com lema “Contra la fam i el malbaratament d’aliments”. Es realitzarà en paper DIN A4 i l’alumne podrà utilitzar la tècnica que s’estimi més convenient (dibuix, aquarel·les, llapis de colors, etc.)

c) Forma de presentació dels dibuixos i termini: Cada dibuix estarà identificat, per darrera, amb el nom i cognoms de l’autor, curs i col·legi al que pertany. Tots els dibuixos hauran de ser enviats abans de Nadal 2022, en un sobre tancat, a la següent adreça:

Banc dels Aliments de Girona
Concurs de dibuix
c/ Palol d’Onyar, 3
17004 Girona.

Dins del sobre haurà d’haver-hi el nom del/a professor/a responsable, correu i telèfon.

LLEGIR TOTES LES BASES

Banc aliments Girona
AVIS LEGAL

Està inscrit en el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya amb el nombre 420, sent el seu nombre d’identificació fiscal el G-17457672. Politica de privacitat

El nostre domicili social està situat en:

C/ Palol d’Onyar, 3-5

17004 Girona

Telefòn: 972223463

correu: info@bagirona.org

Tradueix >>