RESULTATS DE LA FAM NO FA VACANCES

En la campanya duta a terme els dies 24, 25 i 26 de juny, inicialment es van inscriure 15 municipis però a l’hora de convocar voluntaris van tenir molts problemes i finalment hi van participar 10 poblacions, amb un total de 32 supermercats.

Les entitats col·laboradores va ser 10, que en algún cas no ha correspost amb el municipi., sinó que també van cobrir municipis veïns.

 

En total es van recollir 15.494 quilos.

Banc aliments Girona
AVIS LEGAL

Està inscrit en el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya amb el nombre 420, sent el seu nombre d’identificació fiscal el G-17457672. Politica de privacitat

El nostre domicili social està situat en:

C/ Palol d’Onyar, 3-5

17004 Girona

Telefòn: 972223463

correu: info@bagirona.org

Tradueix >>