A través del FESBAL , el Banc dels aliments rebrem de UNESPA (Associació Empresarial de l’Assegurança) en nom de 107 asseguradores,  llegums seques i d’altres productes.

Posem les adreça socials del nostre donant.

  • LinkedIn à UNESPA Asociación empresarial del seguro español
  • Facebook à @UnespaSeguros
  • Twitter à @UNESPA 

El enllaços  de FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos) es.

  • LinkedIn: Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)
  • Facebook: @BancosDeAlimentos
  • Twitter: @fesbal_org 
  • Instagram: @fesbal_org 
Banc aliments Girona
AVIS LEGAL

Està inscrit en el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya amb el nombre 420, sent el seu nombre d’identificació fiscal el G-17457672. Politica de privacitat

El nostre domicili social està situat en:

C/ Palol d’Onyar, 3-5

17004 Girona

Telefòn: 972223463

correu: info@bagirona.org

Tradueix >>